Vision & Værdier

cropped-dianthus5.jpg

Formål

Formålet med Petals of a Dianthus er at bryde tabuet omkring det at være barn af en dysfunktionel familie og dermed vise dig at du ikke er alene. Vi er mange.  

Der er en vej ud og videre, som kan gøre dit liv lettere at leve.

Vision

Det er vores vision, at du kan følge vores proces, og derigennem måske finde den inspiration du har brug for, for selv at komme videre,

Vi ønsker at slippe skammen, der har fulgt os i så mange år. En del af vores proces er skriveprocessen – den er for os del af den kreative måde at bearbejde og reflektere over vores livssituation på. 

Værdier

I vores skriverier vil vi tilstræbe at følgende værdier er til stede:

  • Accept af den sandhed og den historie vi hver især har med os
  • Autenticitet og troværdighed – ved at skrive med udgangspunkt i os selv
  • Troen på at vi kan bryde mønsteret
  • Æstetik – ved at holde det enkelt